ІСТОРІЯ ЗАКЛАДУ

Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення (ВОСКДРЗН) створений відповідно до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації 24.04.1996 року до десятої річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС.

В історії самого закладу чітко виділяються також 3 основні періоди:

  • довоєнний;
  • післявоєнний;
  • епоха перебудови.

Першим головним лікарем стаціонару був Солітерман Лазар Ізраілевич, який деякий час поєднував цю посаду з посадою головного лікаря поліклініки. В травні 1948 року поліклініка і стаціонар лікувально-санаторного управління об’єднані в один заклад, який очолив Солітерман Л.І. Він і є фактично першим головним лікарем закладу. Його  на  цій  посаді  змінив  Московко Петро Титович в 1965 році, який в 1955 році, після закінчення медінституту був призначений зав. поліклінікою ЛСУ.

В 1993 році головним лікарем закладу був призначений Маначин Анатолій Степанович. З ним заклад увійшов в період перебудови – складний, як для держави, так і для диспансеру. Аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року увійшла в історію нашої цивілізації сумною і трагічною датою. Вона порушила  фундаментальні підвалини людства в екологічному, соціальному, економічному і медичному аспектах. Проблеми, які вона породила, з роками не стихають.

Протягом наступних років в різних областях України, були створені обласні спеціалізовані диспансери радіаційного захисту населення. У Вінницькій області це питання впродовж довгого часу не вирішувалось, хоча неодноразово піднімалось і громадськістю, зокрема обласною організацією “Союз Чорнобиль України” (голова Войтов В.В.) і в апараті обласного управління охорони здоров’я начальником другого відділу  Буткалюком Д.Д. Головною проблемою була відсутність відповідної матеріальної бази.

В 10 річницю Чорнобильської катастрофи склались сприятливі умови, що привели до прийняття рішення про створення диспансеру. 24 квітня 1996 року за №215 було видано Розпорядження облдержадміністрації «Про реорганізацію обласної лікарні №2 в диспансер радіаційного захисту населення». 27 травня був виданий відповідний наказ управління охорони здоров’я, а з 31 травня – по диспансеру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 року № 1218 та наступним наказом МОЗ України від 30.10.1996 року №335 диспансер був включений в число спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З серпня 2008 року диспансер очолив новий головний лікар Василь Григорович Даценко, кандидат медичних наук, згодом Заслужений лікар України. З цього часу заклад докорінно змінився, як щодо стану матеріально-технічної бази, умов перебування хворих та праці персоналу, лікувально-діагностичного процесу, організаційно-методичної роботи та виїзної консультативної. В лікувально-діагностичний процес щорічно впроваджено більше 50 нових методик та діагностичних.

З 2019 року диспансер розпочав підготовку до функціонування у мовах реформи галузі охорони здоров’я.

Відбулась автономізація закладу- зміна організаційно-правової форми з комунальної установи на комунальне некомерційне підприємство. Отримано нову ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та інші ліцензії, необхідні для надання медичних послуг пацієнтам за договором з НСЗУ. Комп’ютеризовано робочі місця медичного персоналу КНП «ВОСКДРЗН ВОР» та підключено до локальної мережі. Оплата НСЗУ як замовника послуг буде відбуватись за пролікований випадок, оцінка якого здійснюється на підставі аналізу звітних форм. При цьому важливим є правильне кодування діагнозів і всіх інтервенцій. При співпраці з НСЗУ ключовим моментом є вчасність подання інформації за проліковані випадки. Тобто, інформація про виписаних хворих повинна вноситись в медичну інформаційну систему в режимі реального часу. Підключено підприємство до системи E-HEALTH – кожне робоче місце закладу охорони здоров’я підключено до медичної інформаційної системи (МІС), яка інтегрована до загальнодержавної електронної системи охорони здоров’я. E-Health складається з двох взаємопов’язаних частин, одну з яких — центральну базу даних  — контролює держава. Заклади отримують доступ до неї через другу частину — медичні інформаційні системи (МІС), розроблені приватно. Укладення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій відбулось з 01.04.2020р., медична субвенція на фінансування лікувально-профілактичних закладів буде замінена на фінансування від Національної служби здоров’я України за такими напрямками:

  • Амбулаторна медична допомога дорослим, включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу
  • Стаціонарна допомога дорослим з нехірургічними захворюванням
  • Паліативна допомога дорослим і дітям, які знаходяться вдома
  • Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням скелетно-м’язової системи
  • Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

В умовах реформування галузі охорони здоров’я у серпні 2020 р. Відбувся конкурс на зайняття вакантної посади  директора комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради», вперше до складу конкурсної комісії входили представники засновника диспансеру, представники трудового колективу та громадських організацій, обраних шляхом жеребкування. За клопотанням конкурсної комісії 29 вересня 2020 р. на посаду директора диспансеру було призначено Голодюк Світлану Михайлівну.

Солітерман Лазар Ізраілевич

Маначин Анатолій Степанович

Даценко Василь Григорович

Голодюк Світлана Михайлівна

Голодюк Світлана Михайлівна