Палагнюк Ганна Олександрівна

Палагнюк Ганна Олександрівна

Спеціалізація: терапія, кардіологія.

Кваліфікація: терапія (ІІ категорія), кардіологія (спеціаліст).

Стаж роботи за фахом: терапія 9 років, кардіологія – 5 років.

Вчене звання, посада: к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету№2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

  • Надає кваліфіковану амбулаторну допомогу пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів (шлунково-кишкового тракту, дихальної, серцево-судинної та сечовидільної систем, суглобів)
  • Курація пацієнтів терапевтичного відділення
  • Відбір пацієнтів для направлення до вузьких спеціалістів (ендокринолог, гематолог, хірург, невролог і т.д.)
  • Відбір пацієнтів для госпіталізації в терапевтичне відділення.
  • Здійснює обстеження терапевтичних пацієнтів:
    • збір скарг, анамнезу, об’єктивне обстеження пацієнта, призначення плану лабораторних та інструментальних методів обстеження з аналізом їх результатів;
    • постановка діагнозу та призначення (або корекція) лікування згідно сучасних протоколів діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів та останніх європейських рекомендацій.