Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2

Жебель Вадим Миколайович Жебель Вадим Миколайович

Спеціалізація: Лікар-терапевт

Кваліфікація: лікар-терапевт (вища категорія).

Стаж роботи за фахом: лікар-терапевт -38 років.

Доктор медичних наук спеціальність 14.00.06 – кардіологія, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Тема дисертації: «Вікові особливості оксидантної та антиоксидантної систем у хворих з ІХС та ГХ, шляхи корекції.

Член правління Асоціації фахівців із серцевої недостатності України та Асоціації кардіологів України, співголова Вінницької міської асоціації кардіологів, член Європейського товариства кардіологів. Проф. Жебель В.М. є автором 258 друкованих робіт та співавтором 4 підручників з внутрішніх хвороб для студентів стоматологічних факультетів.

 • Консультує пацієнтів терапевтичного відділення
 • Приймає участь у консиліумах важкохворих, проводить обходи в терапевтичному відділенні
 • Надає високо кваліфіковану консультаційну та лікувальну допомогу пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів (шлунково-кишкового тракту, дихальної, серцево-судинної та сечовидільної систем, суглобів), пацієнтам з поєднаною патологією
 • Здійснює обстеження терапевтичних пацієнтів:
  • збір скарг, анамнезу, об’єктивне обстеження пацієнта, призначення плану лабораторних та інструментальних методів обстеження з аналізом їх результатів;
  • постановка діагнозу та призначення (або корекція) лікування згідно сучасних протоколів діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів та останніх європейських рекомендацій.
Лозинський Сергій Едуардович Лозинський Сергій Едуардович

Спеціалізація: Внутрішня медицина (терапія)

Лікар-терапевт, лікар-кардіолог, професор кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2

Кваліфікація: вища категорія

Стаж роботи за фахом: 29 років

Доктор медичних наук з кардіології

 • Надає консультативну допомогу пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів: серцево-судинної, дихальної, сечовидільної систем, шлунково-кишкового тракту, системи кровотворення
 • Проводить інструментальні обстеження серцево-судинної системи: ехокардіографію, добовий моніторинг серцевого ритму та артеріального тиску
Старжинська Ольга Леонідівна Старжинська Ольга Леонідівна

Спеціалізація: Лікар – терапевт

Кваліфікація: вища категорія

Стаж роботи: 23 роки

Кандидат медичних наук за спеціальністю кардіологія, доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

 • Надає консультативну допомогу дорослим з терапевтичною патологією: захворюваннями органів дихання, шлунково-кишкового тракту, нирок, серця та судин, особливо, пацієнтам з поєднаною патологією.
 • За необхідності, проводить ехокардіографічне обстеження.
Пашкова Юлія Павлівна Пашкова Юлія Павлівна

Спеціалізація: Лікар-терапевт, лікар-кардіолог

Кваліфікація: лікар-терапевт (ІІ категорія), лікар-кардіолог (спеціаліст).

Стаж роботи за фахом: лікар-терапевт 10 років, лікар-кардіолог – 5 років

Кандидат медичних наук, спеціальність 14.03.11 – кардіологія, асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Тема дисертаційної роботи: «Поліморфізм гена мозкового натрійуретичного пептиду та плазмові концентрації М- та С- натрійуретичних пептидів у чоловіків з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю. Клінічне значення» (2017).

 • Надає кваліфіковану амбулаторну допомогу пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів (шлунково-кишкового тракту, дихальної, серцево-судинної та сечовидільної систем, суглобів), пацієнтам з поєднаною патологією
 • Курація пацієнтів терапевтичного відділення
 • Відбір пацієнтів для направлення до вузьких спеціалістів (ендокринолог, гематолог, хірург, невролог і т.д.)
 • Відбір пацієнтів для госпіталізації в терапевтичне відділення.
 • Здійснює обстеження терапевтичних пацієнтів:
  • збір скарг, анамнезу, об’єктивне обстеження пацієнта, призначення плану лабораторних та інструментальних методів обстеження з аналізом їх результатів;
  • постановка діагнозу та призначення (або корекція) лікування згідно сучасних протоколів діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів та останніх європейських рекомендацій.
Палагнюк Ганна Олександрівна Палагнюк Ганна Олександрівна

Спеціалізація: терапія, кардіологія.

Кваліфікація: терапія (ІІ категорія), кардіологія (спеціаліст).

Стаж роботи за фахом: терапія 9 років, кардіологія – 5 років.

Вчене звання, посада: к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету№2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

 • Надає кваліфіковану амбулаторну допомогу пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів (шлунково-кишкового тракту, дихальної, серцево-судинної та сечовидільної систем, суглобів)
 • Курація пацієнтів терапевтичного відділення
 • Відбір пацієнтів для направлення до вузьких спеціалістів (ендокринолог, гематолог, хірург, невролог і т.д.)
 • Відбір пацієнтів для госпіталізації в терапевтичне відділення.
 • Здійснює обстеження терапевтичних пацієнтів:
  • збір скарг, анамнезу, об’єктивне обстеження пацієнта, призначення плану лабораторних та інструментальних методів обстеження з аналізом їх результатів;
  • постановка діагнозу та призначення (або корекція) лікування згідно сучасних протоколів діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів та останніх європейських рекомендацій.
Майко Олена Вячеславівна Майко Олена Вячеславівна

Освіта: Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 2001 р., медичний факультет, спеціальність – лікувальна справа.

Кандидат медичних наук зі спеціальності-кардіологія.

Спеціалізація: Терапія – вища кваліфікаційна категорія.
Кардіологія.

Стаж професійної діяльності –20 років.

Види професійної діяльності:

 • Консультативна допомога пацієнтам з патологією серцево-судинної системи.
 • Консультативна допомога пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів.
 • Передопераційна консультація пацієнтів та підготовка до оперативних втручань.
 • Інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних методів діагностики.
 • Оцінка загального серцево-судинного ризику, ризиків інсульту та системної тромбоемболії у пацієнтів із фібриляцією передсердь (CHA2DS2-VASC) та геморагічних ускладнень (HAS-BLED).