Пашкова Юлія Павлівна

Пашкова Юлія Павлівна

Спеціалізація: Лікар-терапевт, лікар-кардіолог

Кваліфікація: лікар-терапевт (ІІ категорія), лікар-кардіолог (спеціаліст).

Стаж роботи за фахом: лікар-терапевт 10 років, лікар-кардіолог – 5 років

Кандидат медичних наук, спеціальність 14.03.11 – кардіологія, асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Тема дисертаційної роботи: «Поліморфізм гена мозкового натрійуретичного пептиду та плазмові концентрації М- та С- натрійуретичних пептидів у чоловіків з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю. Клінічне значення» (2017).

  • Надає кваліфіковану амбулаторну допомогу пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів (шлунково-кишкового тракту, дихальної, серцево-судинної та сечовидільної систем, суглобів), пацієнтам з поєднаною патологією
  • Курація пацієнтів терапевтичного відділення
  • Відбір пацієнтів для направлення до вузьких спеціалістів (ендокринолог, гематолог, хірург, невролог і т.д.)
  • Відбір пацієнтів для госпіталізації в терапевтичне відділення.
  • Здійснює обстеження терапевтичних пацієнтів:
    • збір скарг, анамнезу, об’єктивне обстеження пацієнта, призначення плану лабораторних та інструментальних методів обстеження з аналізом їх результатів;
    • постановка діагнозу та призначення (або корекція) лікування згідно сучасних протоколів діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів та останніх європейських рекомендацій.